Springa eller gå – vad bränner fett bäst?


Om man vill förbränna mycket fett under en träning, hur gör man bäst då? Ska man promenera? Eller kanske jogga? Eller är det bäst att köra riktigt hårt och högintensivt?

Fett är vår huvudsakliga bränslekälla i vila. Så fort vi höjer arbetsintensiteten kommer fettets bidrag till vår kaloriförsörjning att minska och vi går över till att utnyttja mer kolhydrater. Promenader är i jämförelse med löpning en lågintensiv aktivitet och därför bidrar fett procentuellt sett mer till kaloriförbrukningen om du går än om du är ute och springer.

Detta ligger bakom missuppfattningen att det är bättre att promenera än att springa om man vill bränna fett. Med det resonemanget skulle vila vara det effektivaste sättet att bränna fett, då hela 60 % av vår kaloriförsörjning kommer från fett i vila. Så är ju inte fallet. J

Även om fettets bidrag till kaloriförsörjningen procentuellt sätt är lägre när vi joggar än när vi går, så gör vi totalt sett av med mer kalorier när vi springer. Detta betyder att även den totala fettförbränningen, räknat i gram blir större. Så när vi höjer intensiteten ökar alltså fettförbränningen eftersom vi gör av med mer kalorier än vid lågintensivt arbete.

Detta resonemang stämmer upp till en viss gräns. När vi tränar högintensivt (över 75-80% av vår maxpuls) är fettets bidrag till kaloriförsörjningen låg, både procentuellt och räknat i gram. Detta beror på att när vi tränar högintensivt behöver kroppen använda sig av energi som inte behöver syre för att förbrännas, och det är endast kolhydrater som kan bidra till den typen av energi.

Så maximal fettförbränning (räknat i gram som förbränns per minut) ser man vid intensitet motsvarande 62-53% av maxpuls. Vad betyder detta då?

  • Det betyder att träning ska vara lätt till medelintensiv.

  • Du ska kunna prata under träningen, med te.x din träningskompis.

  • Efter träningen ska du inte känna dig slutkörd, utan ha bra med energi kvar i kroppen.

  • Träningen bör hålla på en timme för att totalt sett ge mycket fettförbränning.

Så lätt till medelintensiv träning förbränner bäst med fett. Och att få ut mest av denna träning är det bra om du håller på i en timme! Så en rask promenad i 60 minuter är en bra start!

Lycka till!